FB IMG 1648213102540

Curso de Atención Sociosanitaria en Cambados

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (CAMBADOS)

Descripción

Competencia xeral:


Atender a persoas dependentes no ámbito sociosanitario na institución onde se desenvolva a súa actuación, aplicando as estratexias deseñadas polo equipo
interdisciplinar competente e os procedementos para manter e mellorar a súa autonomía persoal e as súas relacións coa contorna.

Contenidos / Módulos

– MF1016_2: Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional.
– MF1017_2: Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións.
– MF1018_2: Intervención na atención sociosanitaria en institucións.
– MF1019_2: Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións.
– MP0029: Módulo de prácticas profesionais non laborais

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *