FB IMG 1647984558841

Curso de Atención Sociosanitaria en Cambados

Modalidad

Presencial Colectivo al que va dirigido

Público en general
Personas desempleadas
Personas ocupadas
Personas autónomas Área Formación Centro impartidor Localidad de impartición

Cambados 

Comienzo 19/04/2022 

Fecha límite de inscripción 12/04/2022

 Fin 05/09/2022 

Duración 450 horas 450 h presenciales + 0 h teleformación  

Horario

Luns a venres, de 16:00 a 21:00 Precio

Gratuíto


Competencia xeral:


Atender a persoas dependentes no ámbito sociosanitario na institución onde se desenvolva a súa actuación, aplicando as estratexias deseñadas polo equipo
interdisciplinar competente e os procedementos para manter e mellorar a súa autonomía persoal e as súas relacións coa contorna.

Contenidos / Módulos

– MF1016_2: Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional.
– MF1017_2: Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións.
– MF1018_2: Intervención na atención sociosanitaria en institucións.
– MF1019_2: Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións.
– MP0029: Módulo de prácticas profesionais non laborais

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *